Ki ma Kádár örököse?

2014.01.25. 12:43

Flickr - Steve - ShapeSynthesis_Edited.jpg

Orbán politikáját éppúgy ostobaság Kádáréhoz hasonlítani, mint a magyar baloldalra rápakolni Kádár bűneit. Kádár rendszerének öröksége itt él velünk a mindennapi rántott húsban és közélettől való elfordulásban – ám a Nemzeti Együttműködés Rendszere lényegéből fakadóan sosem lehet Kádár rendszerének másolata.

Bártfai Imre írása.

fotó: Flickr/Steve

A jobboldal gyakran hivatkozik arra, hogy a baloldal a Kádár-rendszer (és a Tanácsköztársaság) örököse, és ilyenformán bűnös. Jobboldali embereknél ez visszatérő érvelés, és teljesen ködösíti a gyakorlati politika terepét, családtörténeti, sőt mitikus vonásba viszi át (például Schiffer–Szakasits párhuzamok stb.).

Új fejlemény azonban, mely a Kádár-rendszer (főleg jóléti okokból) nosztalgikus fanclubját irtóztató dühvel tölti el, hogy Bajnai és mások immár baloldalon is Orbán- és Kádár-párhuzamokat állítanak fel, attól óvnak, hogy a NER visszahozza az államszocialista rendszert. Erre nézve hoznak retorikai, piacellenes, autoriter párhuzamokat, amelyeket mind ismerünk. Nézzük azonban meg a hasonlóságokat és a különbségeket. A Kádár-rendszer stabilitása a következőkön nyugodott: egy relatív jólét, egy mérsékelt liberalizáció („legvidámabb barakk”), az alternatíva hiánya és Kádár személyisége.

Kádár uralmát nemcsak a rendszer jóléti és mérsékelt vonásai legitimálták, hanem a tudat is hogy a Szovjetunió hadserege mellett, a szuperhatalmak bipoláris rendszerében rosszabb jöhet, de jobb nem. Egy rákosista visszarendeződés veszélye lebegett a fejek felett, és nem volt hiány Kádárnál dogmatikusabb és elvakultabb politikusokban, akiket „baloldali elhajlókként” jellemeztek, mivel a rendszer valójában – a lehetőségek között – középre húzott.

Személyiségét tekintve Kádár – egyesek, mint Huszár Tibor1 szerint, tudatosan is – kisemberként jelenítette meg magát, hangsúlyozta jellemének pragmatikus vonásait, puritánságát. Kádár szónoki stílusa is népies, frappáns volt. Moldova György, aki a késői Kádár-rendszerben szatírát írt a szocializmusról2, ma legnagyobb rajongója lett, és „gyalogjáró” politikusként jellemezte Kádárt: gyalog járt és gyalog is gondolkodott, tehát értette a nép szükségleteit, mindennapi életét. Elképzelhető, mennyire más lett volna mindez egy Ceauşescu-féle politikussal, aki fényűző és barbár módon fellengzős személyiség volt. Kádár a nép emberét, az alulról jött, pragmatikus plebejust testesítette meg mindazoknak, akik nem az 1956 előtti vagy az 1956-ban orosz tankokkal bejött kommunista vezetőt látták benne.

Abban megnyilvánul egy kísérteties párhuzam, hogy Orbán Viktor is a „nép embere” szeretne lenni, konyhaasztal-ízű bölcsességei, disznóölésről, ételekről, magyarságról tartott előadásai félő, hogy megjátszottak kissé, de működnek. Érdekes módon azonban, bár Kádár népjóléti vezér szerepét utánozni próbálja (rezsicsökkentés), intellektuális oldalát nem, hiszen Kádár mániája volt a sakk is. Igaz, Orbán nem nyúlt vissza a dzsentrihagyomány vadászathoz sem, ami pedig Kádár másik hobbija volt. (Mielőtt valaki megvádolna, hogy egymás mellé teszem őket, természetesen Orbán nem végeztetett ki embereket sem, stb., itt a lényeg azon van, hogy vezetői kultusza támaszkodik-e kádári örökségre.)

A személyiségek különbségeinél és hasonlóságainál fontosabbak a strukturális különbségek. Míg Kádár valóban és érezhetően egy jóléti rendszert tartott fenn államszocialista autoriter berendezkedésében (teljes foglalkoztatottsággal, tömegek számára elérhető fogyasztással), addig a Fidesz lehetőségei ebből a szempontból már kimerültek, és szándéka is más. (Bár vannak arra utaló jelek, hogy Matolcsy eredetileg egyfajta keynesiánus gazdaságpolitikát tervezett, amit a maastrichti kritériumok miatt dobnia kellett.)

Struktúrájában a Nemzeti Együttműködés Rendszerét akár a Kádár-rendszer antitézisének is tekinthetjük. A mostani globális kapitalista környezetben a gazdaság sok külső körülmény függvénye, az újraelosztható javak szűkösek. Orbán célkitűzése egy olyan nemzeti kapitalista osztály megteremtése, amely a Fidesz hatalmi bázisát adná, a nemzetet pedig elzárná a külföldi verseny elől. Egyfajta nemzeti autarkia a cél, gazdasági és kulturális bezárkózás a nemzeti lét szakralitásába. A  „nemzet” valójában itt a centrális erőtér társadalmi rétegét jelöli, csak elméletileg vannak benne a hátrányos helyzetű, elnyomott, érdekérvényesítésben gyenge, lecsúszott csoportok. Permanens ellenségkép segíti a bezárkózás logikáját, ez indokolja a nehézségeket, a társadalom többségének rohamos lecsúszását. És ebben is van kommunista vonás és örökség: könnyű most visszatérni a Nyugattal szembeni kommunista gyanakváshoz, az „imperalizmus” bírálatához. A  Fideszt támogató heterogén társadalmi rétegek (köztük olyanok, akik hasznot húznak a kormányzásukból, és azok is, akik nem) azért fordultak a bezárkózás felé, mert a szabadpiaci és demokratikus társadalom felé történő nyitás meghazudtolta reményeiket. Nem tudnak szembenézni a perifériás és jelenleg válságban lévő kapitalizmus valóságával, és a magyar demokrácia megrekedésével (ami törvényszerűen jön a rendszerváltás tisztázatlanságából, a térség civil társadalmának hagyományos gyengeségéből stb.).

A rendszerváltás kudarca egy ellenségképpé állt össze Trianon és '56 keserű emlékeivel, a sebek összeérnek. Ezért tarolhat a lelkek közt a Jobbik vagy a Világpanoráma összeesküvés-elmélete is.

A Fidesz-politika számára elméletileg a „Turulban születettek” közé tartozik minden magyar, vélhetően a baloldaliak is (egyébként ez a Magyar Hajnal retorikájában is megjelenik!), sőt, Orbán nyíltan védi (ahogy egy uniós vezetőnek kell) a cigányságot és a zsidóságot. Könnyen teheti, mert rendszere valóban nem származás szerint disztingvál, hanem érdekérvényesítő képesség és szociális helyzet alapján. A  rendszerváltás során meggazdagodott oligarchák, közéleti személyek rendszere ez, melyet egy félelembe merült középosztály támogat, míg mindenki más oda kerül, ahová kapaszkodni tud. A  nacionalista retorika nem valódi összetartozást takar, hanem óriási társadalmi és identitásbeli különbségeket.

A másik lényeges különbség az, hogy a Kádár-rendszer jóléti vonásai és egalitárius, internacionalista vonásai mellett egy olyan konzervatív kultúrpolitikát folytatott, amely támogatta a klasszikus magaskultúrát. Az  Orbán-rendszer ezzel szemben régi jobboldali szerzőket és összemosott tradíciókat újít fel, és tesz a domináns tömegkultúra mellé, egyfajta alternatív, felülről támogatott ideálként: „Győzike” és Nyirő József egy térben mozog. A  valóságban ez azonban „Győzike” uralmát jelenti. A  kádárista kultúrpolitika kirekesztő tudott lenni és autoriter, de egy sokkal magasabb kulturális szintet tartott fenn, mint a jelenlegi. Igaz, a körülmények sem összemérhetőek, hiszen ez egy szabadpiaci társadalom.

A Fidesz NER-je a kapitalizmus kelet-európai berendezkedéséből jött létre, azon felszíni változtatásokat eszközöl csak, valószínűleg egy Putyinéhoz hasonló irányban. Ennél a Kádár-rendszer helyzeténél, körülményeinél fogva jóval drasztikusabb volt. A  párhuzamok tehát inkább részlegesek, inkább a kortárs politikai világban kell elhelyezni a NER-t, mint a történelemben: keletre a demokratikus, jóléti, de vergődő Nyugattól, Nyugatra viszont Putyin autoriter, nacionalista rendszerétől.

A mostani helyzetünk természetesen a Kádár-rendszer folytatásaként is leírható, a demokráciadeficit, a hatalommal szembeni szervilizmus, a jóságos közembervezető keresése a szocialista rendszer öröksége is, de már az a rendszer maga is az előtte lévőből eredt: a struktúrák változnak is, de magukban hordják a változatlanságot is.

Igen, könnyen lehet, hogy a NER útja meghatározó marad, és sohasem vezet egy nyugatos, liberális, szabadpiaci társadalomhoz, hanem inkább egy központosított, kapitalista alapú, de mérsékelten szabadpiaci, „puszta demokráciához” (ha a német giccs nyelvén akarunk fogalmazni), de az nem a Kádár-rendszer mása lesz, és sajnos, lehet, hogy az egész térség sorsát vetíti elő.

A kérdést megválaszolva: Kádár szelleme már a sírban nyugszik, de az általa is létrehozott struktúrák megmaradtak, mutálódnak és részesük vagyunk: akkor is, amikor a szombati rántotthús-uborkasaláta mellett visszasírjuk az olcsó könyvek és a teljes foglalkoztatottság világát, és akkor is, amikor a magánéletbe húzódunk vissza a közéletből, amikor elfogadjuk a szabadság hiányát a jóindulatú, rendteremtő tekintélyben bízva, vagy amikor a népi vezető alakjáért rajongunk. Így bizonyos értelemben a társadalmi igazságtalanságokon felháborodó baloldali ma éppúgy Kádár neveltje és örököse, mint a tekintélyelvű kormányhű, nyugatellenes polgár. Nem kell ahhoz Kádár-nosztalgia, hogy felismerjük: a rendszer szerkezetét, a modernizáció, a gazdasági és kulturális inklúzió illetve kirekesztés folyamatait tekintve Orbán politikáját éppúgy ostobaság Kádáréhoz hasonlítani, mint a magyar baloldalra rápakolni Kádár bűneit: a Nemzeti Együttműködés Rendszere lényegéből fakadóan sosem lehet Kádár rendszerének másolata.

1 HUSZÁR Tibor, Kádár, Kritika, 2006. november, http://www.kritikaonline.hu/kritika_06novem_vamos.htmlhttp://www.kritikaonline.hu/kritika_06novem_vamos.html (letöltve: 2014. január 24.)

2 MOLDOVA György, Az Abortusz-szigetek, Budapest, Magvető, 1989.


Ne maradj le semmiről! Kéthetente elküldjük mailen az öt legjobb írásunkat!

Nyomj egy tetsziket és érd el írásainkat a Facebookról!

A bejegyzés trackback címe:

https://dinamo.blog.hu/api/trackback/id/tr925780404

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A homo kadaricus és a politikai kultúra 2014.01.26. 07:31:29

Ma már közhelyszámba megy, hogy a magyar államszocializmus időszaka a felelőtlenség kora volt, mert a hatalom a jövő nemzedék terhére tartatta el magát a jelen nemzedékével, amit persze bőségesen jutalmazott. Kinevelődött egy embertípus, a "homo k...

Trackback: Ne rémisztgess engem Paks miatt a Szovjetunióval! 2014.01.25. 23:26:55

. A választókorú lakosság 40%-a a Szovjetunió felbomlásának évében még vagy meg sem született, vagy kiskorú gyerek volt. Felesleges rémisztgetni a fél országot a vörös terrorral. Így szerintem nem csak vicces, de értelmetlen hiszti is az, hogy a balo...

Trackback: Terroristákat toboroz az Amerikai Népszava a magyar balos ellenzékből 2014.01.25. 23:25:46

. Azt írja, a Szabadság térre tervezett emlékmű felrobbantása alkotmányos és morális kötelesség, és aki megteszi, nemzeti hős lesz. A cikk, amelyről a lenti printscreenek készültek, hét alkalommal szólítja fel olvasóit a készülő emlékmű megsemmisítésé...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

P.Freddy 2014.01.25. 23:30:15

"...könnyen lehet, hogy a NER útja meghatározó marad..."

Ne felejtsük el a NER jelenleg ható legnagyobb erejét, a hazudozást. Ezt viszont korlátolt időn át lehet csak fenntartani, hiszen a hazudozást "beszopók" száma nem növekszik automatikusan, sőt az internet penetrációval kizárólag csak csökkenni tud.

(Hülyéket ugyanis csak viszonylag zárt rendszerben lehet megtartani, vagy "szaporítani".)

Íg a NER útja nemigen marad meghatározó, hiszen legfőbb erőssége (a hazudozás) egyben a legnagyobb gyengesége is.

gacsiiiz 2014.01.25. 23:57:38

A Zorbán rendszer jobban teljesít! (elég csak a hóhelyzetet látni most, vagy tavaly márc. 15 környékén) Ám ne feledjük: OV és tettestársai kizárólagos motivációja a közpénzek minél hatékonyabb (még épp legálisnak feltüntethető) magánosítása és a tömegek elbirkásítása.
Továbbá nem rezsicsökkentés kellene, hanem a rezsimet kellene csökkenteni! De ez nem lesz, helyette formálódik a neo-feudál-rojál-kommunizmus. Én már azt várom, mikor lép színre valami trónörökös trónkövetelő (talán lézerjani nem véletlenül vadászgatott abban a társaságban....)

01234567 2014.01.25. 23:58:01

De nagy marhaság ez a poszt. Moldovát meg tiszteld, nevét hiába szádra ne vedd! Fiacskám, ő már rozsdásodott újra, amikor téged még nem is csiszoltak.

Fullánkos Algol 2014.01.26. 00:25:15

A mai magyar baloldal nyilván örököse a XX. századi meghatározó baloldali műveknek, de közelebb áll a szociáldemokráciához mint a komcsikhoz, lévén hogy az egykori (előző életükben) főkomcsik ma a jobb- illetve a szélsőjobb környékén tömörülnek. Itt van rögtön az Orbán, az egykori Kun Béla:
Kun Béla: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Kun_bela.jpg
OV: www.szuperinfo.hu/2013/10/orbanviktorfideszmpsz09010402.jpg
OV gyerekkorában: www.bulvar.abbcenter.com/weboldal/bulvar/cikkek/gyerekkori_n.jpg
Kun Béla: www.theoccidentalobserver.net/wp-content/uploads/2011/07/Kun1.jpg

Fullánkos Algol 2014.01.26. 00:38:21

@Fullánkos Algol: Még néhány név:
Pintér Sándor - Garbai Sándor filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5227 (1:10-től az egykori Martonyi meg Révész Máriusz mellett)
Szájer - Ágoston Péter mek.oszk.hu/00300/00355/html/img/7b.jpg
Pokorni Zoltán - Kunfi Zsigmond www.delmagyar.hu/133_napon_at_tarto_kulonos_alom/cikk/210/2092123/4.jpg (akkor is meg most is benne volt még talán a legtöbb tartás a (narancs)komcsik között)
Az egykori Lenin-fiúk most jellemzően a Jobbik környékén tömörülnek - folytatva a terror-hagyományukat -, mint pl. az egykori Zagyva Gy. itt a bal felsőben: kuruc.info/galeriaN/egyeb/zsidokomm1.jpg

Fullánkos Algol 2014.01.26. 00:50:39

@Fullánkos Algol: És mellesleg az Orbán-Kun volt azt megelőzően a Kossuth, ez anélkül is egyértelmű hogy a Széles mondaná: fn.hir24.hu/itthon/2008/01/17/szeles_orban_kossuth_reinkarnacioja
(Valamiért persze a Kun Bélát nem hangoztatja ilyen lelkesen.)
--------------
Ilyen az amikor az ember a saját örököseire próbálja hárítani a saját bűneit.

Torgyán Viktor 2014.01.26. 01:03:37

Merjünk nagyot álmodni! Hasonlítsuk a gyíkembert mindjárt Leninhez!

Például az Oroszországi Szociáldemokrata Párt Lenin vezette frakciójának megnevezése, a "bolsevik" meglehetősen sokban hasonlít a Fidesz "kétharmados" felhatalmazásához.

A bolsevikok (jelentése: "többségi") 1917-ig nem voltak többségben, sőt a "mensevikek" (jelentése: "kisebbségben levő") a legtöbb alkalommal simán leszavazták őket. Viszont Lenin híveit megnyugtatta az, hogy ők a "többség" akaratát képviselő oldalhoz tartoznak. A bolsevik/mensevik felosztás illetve maga a szóhasználat Lenin egyik legnagyobb trükkje volt...

Gyakorlatilag ugyanezt a trükköt alkalmazza Fidesz is, amikor "kétharmadról" beszél. A 2010-es választáson a szavazók 53 százaléka támogatta a Fideszt - legalábbis ha a pártlistákra leadott szavazatokat vesszük figyelembe. Ez az 53 százaléknyi "szándék" a választási rendszer szabályainak következtében 68 százaléknyi mandátumot ért. A fő poén az, hogy a szavazók 53 százaléka a választásra jogosultaknak mindössze 34 százalékát jelenti, mivel 8 millió szavazásra jogosult közül tényszerűen 2,7 millió szavazott a Fideszre. Ezt "kétharmadnak" meg "alkotmányozó felhatalmazásnak" nevezni igazi Lenin-színvonalú trükk :)))

Fullánkos Algol 2014.01.26. 01:21:32

@Torgyán Viktor: Kun Béla nyilván sok mindent tanult Lenintől hu.wikipedia.org/wiki/Kun_B%C3%A9la
Ettől még nem volt az Orbán a Lenin, csak a Kun Béla. Leninnek nem lenne ebben az országban ekkora beágyazottsága (kapcsolati hálója) mint az egykori KB-nak. Nem elég álmodni, az életrajzi motívumoknak is a helyükön kell lenniük. Pl. hogy a németeknek a faszuk kilett/van vele. Vagy a fentebbi hazai kapcsolati háló. Meg a (fény)képeknek is a fantázia/beleálmodhatóság határain belül kell lenniük.

belgabela 2014.01.26. 06:22:37

Gyurcsányi? Már, ha még egyszer hatalmra tudna keülni. Belátható időn belül esélye, mint féllábúnak a seggberúgóversenyen.

belgabela 2014.01.26. 06:23:40

@Torgyán Viktor: Nem kellett volna a bolsiknak annyira elbaszni az országot és nem lett volna a patásnak kétharmada!

midnight coder 2014.01.26. 08:36:07

@P.Freddy: A hazudozás oldalfüggetlen. Sőt. Senki nem hazudott annyit mint a baloldal. Persze, ha neked cukrászdád van Bécsben az EU csatlakozás óta, akkor lehet hogy másképp látod.

Persze balosként sokkoló lehet látni, hogy bármennyire is kente szarral a médiánk Matolcsy-t, végül meglehetősen jól alakul az AHT hiány, különösen a többi lecsúszott EU-s országhoz képest (P.I.G.S.). Ilyen sokk persze érte már egyszer a baloldalt az első Orbán kormány idején, amikor semmi másról nem szólt a baloldali média, hogy jááj Orbánék elszúrják a Bokros csomag eredményeit. Aztán, amikor sorra jöttek a jobbnál jobb adatok, akkor változott a kánon: osszuk meg a kiváló makrogazdasági eredményeket a kisemberekkel is. Ebből lett a jóléti rendszerváltás programja, amivel két ciklus alatt sikerült is leváltaniuk a jólétet rosszlétre.

midnight coder 2014.01.26. 08:39:20

@Torgyán Viktor: Egy szabad választáson soha nem lesz 100%-os a részvételi arány. A jelenlévők döntenek, a távolmaradók pedig a győztesre szavaznak, és azt nyilvánítják ki, hogy nekik mindegy.

midnight coder 2014.01.26. 08:40:46

@gacsiiiz: Semmivel nem loptak többet mint Fletóék, sőt. Csak látványosabban (ugyanakkor sokkal kevésbé kártékonyan) teszik ezt. Egy kilométer háromszoros áron épült autópálya sok száz dohányboltot ér.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.26. 08:42:58

Orbán Kádár javított verziója.

Mit NEM szerettek az emberek Kádárban? A cenzúrát és a személyes dolgokba való állami bevatkozást, pl. az utazási tilalmakat. S hogy nem volt a rendszer magyarkodó.

Nos, Orbánnál nincs se cenzúra, se személyes dolgokba való állami bevatkozás. De van magyarkodás.

midnight coder 2014.01.26. 08:46:27

Amúgy ez a bezárkózás dolog elég érdekes. Minden valamire való állam védi a saját érdekeit - kivéve mi ha épp a szocik vannak hatalmon. És persze a fősátán Putyin. Ami azért vicces, mert ha ő nincs, akkor mára kb. orosz ipar sincs, és az orosz átlagpolgár mostanra kb. legelészik, miközben az olajkészletre ráteszi a kezét pár nyugati multinacionális energetikai cég, egy-két hazai maffiózó társaságában. Ezzel szemben az a csúnya gonosz Putyin orosz kézben tartotta az energetikát, sőt életben tartotta az orosz ipar jó részét is, így urambocsá az orosz melósnak van munkája ahelyett hogy segílykéből élne. Tényleg akkora sátán ez a Putyin is mint Orbán.

midnight coder 2014.01.26. 08:47:22

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: A franciáknál meg van franciáskodás. Az amerikaiaknál amerikaiskodás. Izraelben meg cionizmus van. Sőt, nem csak ott. Sajnos.

bekerült 2014.01.26. 08:50:22

Milyen érdekes, hogy a szerző is csak most jött rá, hogy nem lehet a régi dolgokkal azonosítani a baloldalt sem !

Akkor amikor az oroszokat a jobboldal hívja vissza most !

Eddig egész jól megvoltak azzal, hogy a baloldal a Kádár örököse !

Most, hogy ez egyre inkább nem igaz, sőt a jobboldal bizonyítja ezt be, rögtön semmis az egész !

Ugye ?

Teccett volna ezt bebizonyítani már akkor, amikor Orbán hazaárulózott !

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.26. 08:58:07

@midnight coder:

Amikor ez túlmegy a szimpla hazaszereteten, akkor mindenhol káros.

1001nappal 2014.01.26. 09:12:51

@midnight coder:
Bizonyára én vagyok tájékozatlan, hogy nem hallottam az orosz mikroelektronikai ipar világhódításáról, az orosz autók csúcsra töréséről, az orosz gyógyszeripar vezető szerepéről, az orosz oktatási rendszer világszínvonaláról.
A putyini rendszer valójában a tehetségtenség, az ostobaság, a kiszolgáltatottság és a demokráciára alkalmatlanság elfogadása és rendszerbe építése. Soha nem lesz képes valódi gazdasági és társadalmi teljesítményre, csak az emberi és természeti erőforrások felélésére.

Konzervatív0 2014.01.26. 09:24:01

A múlt dolgaiból tanul az ember jó esetben.
A kádársita állam sokakban még most is noszatalgiát ébreszt, főleg a magukat demokratának nevező baloldalon. Egyfelől értehető. Voltak olyan dolgai a kádárizmusnak ami ma nincs. Pl. a munkahlyek, noha tudjuk ennek a következményeit, de az átalagember úgy élte meg hogy volt munkehlye, ahol nem kellett megszakadnia a melóról és az akkori lehetőségek között egy nyugodt életet tudott élni.
Az átlagembertől távol estek a politikai bebörtönzések, vagy a rendőrállami dolgok, beleértve a besúgóhálózatot is.
Ami azért furcsa, hogy úgy sikerült rendszert váltanunk, hogy a kádári rendszer bűnöseinek sikerült hatalmukat átmenteni (legyenek bármelyik pártban is) és most magukat demokrataként megjelölve demokraciára kivánnak tanitani.
Ez a rendszerváltás bűne sajnos.
Ha annak idején 88-89-ben beindul egy elszámotatás,- nem akasztásokról beszélek, de minimum gazdasági és politikai élettől való eltiltásról -, akkor a mai pártok jelentős része teljesen más emberekből állna. Nem lehetett volna miniszterelnök egy horn (akinek szobrot állítank), nem lehett volna miniszter ill, miniszterelnök egy gyurcsány, és talán még orbán sem.
Annak ideján, teljesen mindegy miokból de ezt a lépést nem tette meg az akkori hatalom, így most a kommunistából egy szemvillanás lat demokratába vedlett emberek (lendvai, kovács) kérik számon a demokráciát az átlagemberen. Itt jegyzem meg hogy a kommunizmusban is voltak emberiség ellene bűnök (recsk és társai) de valahogy ezen elkövető elszámoltatása is elmaradt, noha ezek a bűnök nem évülnek el.
Ez a disszonnancia ami a jelenkori feszültégeket nagyrészt meghatározza.
Az igaz viszot hogy a szavazók jelentős része már nem élt a múltban, és amikor iskolában ezt oktatták (már ahol nem ugrották nagyvonalúan a tananyagot) akkor is a lámyok hajkurászása vagya fiúk bámulása érdekelte őket (ami természetes), így ezeket az emebereket nem lehet a kádári rendsezrrel sem demotiválni sem motiválni. Ilyenkor jönnek a ron werber-ek (most is ott feszít a szociknál) akik megtanitják nekünk a nyugati típusú politizálsát, a lejáratókampányt és a mocskot. Ez viszont semi másra nem alkamas minthogy elfoditsa az embereket a politikától.
Egy tilikus példa erre. 16 éves lányka kimegy tönteni a z oktatási rendszer ellen, Bevallása szerint ő maga az iskolájában semmi negatívat vagy elitélendőt nem tapasztalt, sőt, de a médiában hallotta hogy ez igen rosz, hát kimegy és harsányan tüntet valami ellen amiről csak hallomásból, áttételesen értesült. Ennek az oka a gyülölet. Elplánátlátk benne a gyülöletet (Amire ő fogékony volt) és meggyőződésből tud valakit utálni mert azt mondták hogy rossz.

Nos tessék dönteni. Azaz átlagember érdeke hogy gyülölködhessen, vagy hogy alternatívát mutassanak neki?
Alternatíva nincs tehát marad a gyülölet. Ennek a gyülöletnek a része pl a diktátorozás vagy épp a kommunistázás.

Konzervatív0 2014.01.26. 09:36:41

@1001nappal: Ne feledd el egy olyan országról van szó, aki a mai nyugattal igen sokáig farkasszemet nézett, és noha a közeledés egyértelmű, de azért ez ma is él.
Az orosz ipar igen sok eseten kiemelkedő, főleg ha az emberi tényezőre épít.
Lásd az orosz szoftwerfejlesztőkkel nem bir a nyugat lépést tartani, stb.

Egyébként nem gondolom hogy baj hogy nincs az a hatalmas liberalizmus oroszrszágban ami most nyugaton dívik.
Mindazonáltal nehéz dolog a demokráciát számonkérni olyan országoknak másokon, akik maguk is sajátosan értelmezik.
Ideértve mondjuk a a gyurcsányi gyülekezés-szabadásgot, vagy a kanadai cigánykitiltásokat, vagy guantanamóról elhiresedett amerikát aki büszkén jelenti be ha egy általa terrorizmussal vádololt, biróság által soha nem bizonyitőtt és el nem itért alakot sikeresen levadásznak.
Szóval vannak itt még érdekes dolgok szépen és nagyon nagy tájékozatlanságra utal ha valaki egyértelműen az egyiket agyalnak a máikat pedig ördögnek tekint.
Nincs fekete meg fehér csak szürke.
Semmivel sem másabbak az orosz hatalmi törekvések mint a nyugatiak, még ha néha a módszerek kicsit nyersebbek is, de a vége ugyan az.

Udvardy Udy Zsolt (törölt) · www.gitarvilagok.com 2014.01.26. 10:32:47

Be lehet lépni egy helyi pártszervezetbe és el lehet kezdeni aktívan politizálni....Uraim, Önöknek ez lehetne egy alternatíva....A hazai baloldal történelmét kun bélától indítva végig lehet kísérni, olvasni...tegyék meg...érdekes olvasmány lesz...Fidesz vagy a komcsik? Két rossz közül a kevésbé...? Amerika rendbe tette ezt a kérdést, anno...degenerációik ellenére tanulhatnánk tőlük...

P.Freddy 2014.01.26. 10:49:05

@midnight coder:

Te valószínűleg azt is elhiszed, sőt magadtól hiszed, hogy a 6-8%-os piaci hitel jobb, mint a 2%-os IMF hitel? Hogy jobb lesz nekünk (az országnak) 30 év múlva, amikorra teljesen eladósítja a Fidesz az országot piaci alapon, amikor kiderül, hogy az elkúrt 3 ezer milliárd mégiscsak hiányzik?

Elhiszed, hogy Selmeczi Gabriellát majdnem megagressziózták a soha nem látott módon agresszív agresszorok? Elhiszed, hogy Lomniczi tényleg nem volt ott a képen, nem pedig kiretusálták? Elhiszed, hogy Kodály Zoltán sérti a Fideszes seggfej önérzetét?

Elhiszed, hogy a rezsicsökkentés nem átkúrás? Amikor a sajt ára a duplájára emelkedett, amikor a banki tranzakciókon a rezsicsökkentés dupláját bukjuk havonta?

Elhiszed, hogy pofátlan volt a végkielégítés a 40 évet lehúzott vasúti dolgozónak, de a Fideszes genyónak nem, mert elhiszed, hogy pont visszamenőleg addig kellett törvényt hozni?

Azt is elhiszed, hogy mostantól viszont már nem pofátlan, mert a Fideszes kommunistáknak igenis jár a végkielégítés, mert ők megérdemlik?

Elhiszed, hogy Lázár János és haverja, valamint az egész Fidesz-bagázs törvényesen járt el, amikor a hatályos törvények ELLENÉRE hivatali visszaéléssel kilopták, sőt szétküldték a trafikpályázati anyagokat?

Ha igen, akkor te tényleg a zárt rendszeren belül lévő, ész nélkül, vallási alapon hívő vagy. Valószínűleg Orbán-kép is van a falon otthon.

mostakkor 2014.01.26. 13:57:33

midnight cod...........kezeljenek téged a horváth féle széffel (rászorulsz), családoddal együtt nyaralj a Velence helyett a mogyoródi homokon, vagyonodra vigyázzon hagyó ...stb...........

mostakkor 2014.01.26. 14:01:28

bocs elb.......m Nem neked szólt , hanem péfreddinek bocsbocs bsocs

belgabela 2014.01.26. 16:08:08

@P.Freddy: Az IMF hitelnek csak az a része két százalékos, amelyet lefed az ország (itt Magyarország) befizetése. A többi (a kb. 90%) öt százalék. (Plusz a követelásek, amitől a görögök, ciprusiak, stb., majd tönkrementek.)A most Magyaroszág által adott kamat befektetőknek, 4,7%. Infláció + három.(A befektetőnek legszerencsésebb esetben.)

Kéne egy kicsit érteni ahhoz, amiről vitakozol!

VKaufer 2014.01.26. 16:32:50

A káromkodó, egymást sértegető kommentelőknek ajánlanám figyelmbe a dinamó műhely kommentelési írányelveit. ne lepődjenek meg, ha ki lesznek moderálva: dinamo.blog.hu/2014/01/26/kommentelesi_iranyelveink

P.Freddy 2014.01.26. 16:35:36

@mostakkor:

Istenem, rajtad is látszik, hogy tud fájni, hogy a mocsoktetű, hazudozó görény Fideszcsótány banda rajongójaként a nem meghülyítettek a fejetekre olvassák az a rengeteg geciséget, amit a pofátlan gerinctelen Lázár-Orbán és a többi takonygép elkövet és elkövetett. És hogy Ti ennek mind úgy tapsoltok és beszopjátok, mintha nem lenne utálatos büdös parasztság átbaszni a fél országot a mocskos trükkjeitekkel.

Véletlenül a hóviharban, mi? Adhoc véletlen forgatás, véletlenül a hős miniszterelnök ott segít ahol tud? Tiszta mocskos kommunista filmhíradó vazze, és te beszopod?

Szar dolog, megértem, hidd el. És még nincs vége, lásd következő..:)

P.Freddy 2014.01.26. 16:42:47

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:

"Nos, Orbánnál nincs se cenzúra, se személyes dolgokba való állami bevatkozás."

Hát ez egyszerűen nem igaz. Minek neveznéd, amikor érzékeny lelkű Semjén miatt a teljes ügyészség rámozdult egy twittelőre, úgy, hogy (valószínűleg milliókért) kinyomozták, majd kivonultak és rabosították? Pedig nem is anyázták, és nem égettel vele koporsót, mint Gyurcsány-bábuval!

És az nem állami beavatkozás, amikor Lázár, PatkányPapcsák, vagy bármelyik egyéb ÁLLAMI KÖZSZEREPLŐ üldözteti a magánembereket?

És az nem állami beavatkozás, amikor Békementere EL KELL MENNI, mert különben veszélyben az állásod?

És az nem állami beavatkozás, amikor a POLGÁLMESTER KÖZMUNKÁSÁNAK hazudozni kell, mert különben ugrik a közmunkája?

Áááá... elképesztőek vagytok. Kádár alatt sokkal SZABADABB volt a hatalom felé kritika, mint Orbán alatt. Most gyakorlatilag megfélemlített közalkalmazottak, megfélemlített véleményalkotók és öncenzúrára kényszerített média van.

Kivéve persze a Fideszmédiát, amit a mi pénzünből tartanak ordas hazudozás céljából.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.26. 17:56:24

@P.Freddy:

Nézd meg egy szótárban a cenzúra szó jelentését. Miután megnézted, rá fogsz jönni, tévedsz.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.26. 17:57:32

@P.Freddy:

Aki szerint Kádár alatt szabadabb volt bármi is, az vagy nem élt akkor vagy direkt hazudik.

P.Freddy 2014.01.26. 18:46:21

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:

Idézet a Wikipédiából:

"A cenzúra információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon."

- nem lehet hírt adni Tétényi Éváról árvíz közben, mert rontaná Orbán imázsát

- nem lehet rajta a képen Lomniczi

- stb-stb, a köztévé/közrádió többezer elhallgatása (ugye nem ezen múlik, hogy nem sorolom itt fel, hiszen te is tudod, mindenről kussolnak, ami akár egy picit is büdösíti Orbánt és a Fideszes tetűket)

És ezek csak az ELHALLGATÁSOK. Arról ne is beszéljünk, amikor szándékosan

TORZÍTANAK

ami nem cenzúra, hanem NETTÓ HAZUDOZÁS.

Ez, Ma, a Fidesz.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.26. 18:52:52

@P.Freddy:

Kevered a dolgokat. Az, hogy egy média valamit elhallgat, nem cenzúra. Cenzúra az lenne, ha minden média köteles lenne valamit elhallgatni, ha a médiák közös ellennőrzés alatt állnának. Az, hogy a kormányközeli médiák nem számolnak be a kormány szempontjából negatív hírekről, az nem cenzúra, hanem elfogultság.